C-Curity-True-ICONSIAM-ESL

Security Solution and Electronic Shelf Label (ESL) : True ICONSIAM

ภาพบรรยากาศในร้าน True ICONSIAM ที่ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนกันขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ตต่างๆ

Continue reading

c-curity-diy-80-rf

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ง่ายและยังคอยเช็คความปลอดภัยด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา

บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ในคนยุคใหม่กับการใช้ชีวิตนอกบ้านที่มากขึ้น ดังนั้นแล้วช่วงเวลาที่อยู่บ้านอาจจะน้อยกว่าการอยู่ข้างนอกบ้านซะอีก แต่ในหลายๆคนเองก็คงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออก ความรู้สึกของการต้องออกจากบ้านไปนานๆในแต่ละครั้งหรือบ่อย

Continue reading

c-curity-diy-1201

สัญญาณเตือนไฟไหม้ C-Curity DIY1201

สัญญาณเตือนไฟไหม้ C-Curity DIY1201 ใช้เตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ เครื่องจะทำการดังเมื่อควันไฟลอยขึ้น ติดตั้งใต้ฝ้าเพื่อตรวจจับควันเมื่อไฟไหม้ เครื่องจะส่งเสียงดังจนกว่าควันจะจางหายไป เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้ได้ดี

Continue reading

การตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านหลังจากซื้อบ้านใหม่

หลังจากสัปดาห์ของการวางแผนการเดินทางการและการเก็บข้าวของเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อการย้ายเข้าบ้านใหม่ของคุณ

Continue reading

review-c-curity-diy-901

ผลิตภัณฑ์ สัญญาณกันขโมย C-Curity DIY 901

สัญญาณกันขโมย C-Curity DIY 901 ขนาดกระทัดรัด สะดวกในการใช้งานด้วยรีโมทคอลโทรลในชุด (1 อปุกรณ์ในชุดมาตรฐาน) ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้อีกเป็น 3 อุปกรณ์ใน 1 ระบบ สามารถติดตั้งได้ง่ายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

Continue reading