อุปกรณ์ Smart Home

อุปกรณ์ Smart Home

สารบัญ หากคุณนึกถึง Smart Home คุณอาจจะนึกถึงบ้าน ที่รับคำสั่งเปิดปิดไฟ  อัตโนมัติ หรือเอามือไปแตะที่ไฟก็ติด ซึ่งคุณอาจรู้สึกว่า...

Continue reading

ระบบ Smart Home

ระบบ Smart Home

สารบัญ ระบบ Smart Home ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปทุกขณะ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็เปลี่ยนตาม ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยในการดำรงชี...

Continue reading