security-guard-2_large

วิธีการป้องกันโจรปล้นบ้านที่ดี ที่ซีไอเอ (CIA) แนะนำ

วิธีการป้องกันโจรปล้นบ้านที่ดี ในการเริ่มต้น คุณจะต้องคิดเหมือนโจรเสียก่อน ลองเดินดูละแวกบ้านของคุณแล้วพิจารณาว่า ถ้าคุณเป็นโจร คุณจะเลือกปล้นบ้านไหน…

– บ้านที่กล่องจดหมาย มีจดหมายจนเต็มล้นออกมา
– บ้านที่หญ้าขึ้นรก
– บ้านที่ประตูทิ้งขยะเปิดค้างเอาไว้
– บ้านที่ประตูโรงรถเปิดทิ้งไว้ ให้มองเห็นได้ว่าไม่มีรถจอดอยู่

Continue reading

โจรปล้นบ้าน

สถิติเกี่ยวกับโจรปล้นบ้าน

การรู้ถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของโจรปล้นบ้าน จะทำให้เรารู้ทันพวกโจรและหาวิธีป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอะไรบ้าง…85% โจรจะทำการลาดตระเวณก่อนเข้าปล้น

Continue reading