c-curity-diy-1201

สัญญาณเตือนไฟไหม้ C-Curity DIY1201

สัญญาณเตือนไฟไหม้ C-Curity DIY1201 ใช้เตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ เครื่องจะทำการดังเมื่อควันไฟลอยขึ้น ติดตั้งใต้ฝ้าเพื่อตรวจจับควันเมื่อไฟไหม้ เครื่องจะส่งเสียงดังจนกว่าควันจะจางหายไป เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้ได้ดี

Continue reading