blog

Smart Retail อัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัย

Smart Retail (ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมายุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำสมัยและมีบทบาทสำคัญในชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของทุกคน โดยเฉพาะรูปแบบการซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากกระแสเทคโนโลยี เช่น การซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ การปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ วัน จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่ต้องแข่งขันเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในด้านอุตสาหกรรมค้าปลีกยุคใหม่ สิ่งที่จำเป็นคือ การลดต้นทุนของการดำเนินงาน การเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อและเข้าถึงสินค้าที่ต้องการของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อ

Smart Retail  ระบบค้าปลีกอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างทันสมัย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขายสินค้าและบริการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจห้างร้าน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์สำหรับลูกค้าในการซื้อ

Smart Retail (ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ) คือ

เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขายสินค้าและบริการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจห้างร้าน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์สำหรับลูกค้าในการซื้อ ผ่านการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยลูกค้าสามารถเช็ครายการสินค้า ซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และลดการใช้ทรัพยากรแรงงานได้

ประโยชน์ของ Smart Retail (ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ)

1.ระบบนับจำนวนบุคคลด้วยกล้อง

โดยสามารถนับจำนวนของลูกค้าในจุดเข้า-ออก แล้วทำรายงานทางสถิติ เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยการบุคคลในแต่ละช่วงเวลา แถมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

2.ระบบป้องกันบุคคลต้องสงสัยจากใบหน้า

ผู้ประกอบการสามารถนำใบหน้าของผู้ต้องสงสัยจากการโจรกรรมในร้านค้ามาบันทึกในระบบ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโจรกรรม และเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำหากผู้ต้องสงสัยย้อนกลับมาที่ร้าน

3.ระบบนับคนในขณะเข้าคิว

เป็นระบบที่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้ายืนรอคิวมากกว่าที่กำหนดไว้ ในชุดเช็คอิน หรือ จุดชำระสินค้า เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการให้ทราบโดยทันที

4.ระบบภาพแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ

ระบบเก็บข้อมูลความหนาแน่นของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถทำรายงานกำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์พื้นที่ หรือ สินค้าที่ได้รับความนิยม บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสะดวกสบาย และวางแผนการขายให้มีประสิทธิภาพ

5.ระบบตรวจจับความหนาแน่นของชั้นวางสินค้า

ระบบจะตรวจจับความหนาแน่นบนชั้นวางสินค้า โดยจะแจ้งเตือนปริมาณของสินค้าที่เหลืออยู่ไปยังพนักงานให้มาเติมสินค้าให้เต็มอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสทางการขายสินค้าให้มียอดขายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเสียโอกาสจากชั้นวางสินค้าที่ขาดไม่เต็มได้

ถือได้ว่าการนำเทคโนโลยีอย่างระบบค้าปลีกอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกได้ผลดีเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ที่สำคัญเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วทั้งในส่วนพนักงานภายในร้าน ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น


บทสรุป

Smart Retail (ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ) คือ

เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขายสินค้าและบริการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจห้างร้าน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์สำหรับลูกค้าในการซื้อ ผ่านการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยลูกค้าสามารถเช็ครายการสินค้า ซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และลดการใช้ทรัพยากรแรงงานได้


สนใจสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่ Smart Retail (ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ) หรือติดต่อได้ที่ Line

โทรติดต่อ : Phone: (+66) 2-240-1331

C-CURITY สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ครบวงจร