บัญชีธนาคาร Bank Transter

Bangkok Bank

Branch : Lumphini

Account Name : Comforta Co., Ltd.

No. 124-3-07527-0

**************************************************

Kasikorn Bank

Branch : Klongtoey

Account Name : Comforta Co., Ltd.

No. 017-1-08811-9