หลักการในการดำเนินการ

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ยาวนานกว่า 15 ปี โดยยึดถือหลักในการนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้า โดยใช้หลักในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การออกแบบและวางระบบ

คอมฟอร์ทต้า เน้นในการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ลักษณะพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบ การวางและกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่เหมาะสม ทั้งนี้ การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก แต่จะต้องไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้อีกด้วย

  • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทฯ เน้นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างความอบอุ่นใจรวมถึงความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้

ก่อนที่ทางบริษัทฯจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์รุ่นใดๆก็ตามเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้านั้น ทางบริษัทฯจะมีการทดสอบภายอย่างถี่ถ้วนในก่อนตัดสินใจ ในคุณสมบัติต่างๆของสินค้า ประสิทธิภาพและความเสถียรในการทำงาน ความแม่นยำในการตรวจจับ และอายุการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯจะเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าเท่านั้น  อีกทั้ง ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าถึงความคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียไป

  • การติดตั้งระบบที่มีมาตรฐาน

บริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ประสิทธิภาพในการทำงาน พื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง และการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้แก่ลูกค้าทุกราย โดยมีวิศวกรที่มีความรู้และได้รับการอบรมอย่างดีคอยควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯกำหนด

การติดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ ต้องรวมไปถึงการใช้สายสัญญาณที่มีคุณภาพสูง การเดินสายที่ประณีต อีกทั้งทางบริษัทฯใช้ทีมช่างติดตั้งที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์สูงในการติดตั้ง เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของระบบเอง (False Alarm) และทำให้ระบบมีการตรวจจับที่แม่นยำที่สุด

  • การตรวจสอบระบบที่ดี

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบทุกครั้งก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ทางบริษัทฯทำการติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯจะอธิบายวิธีการใช้งานให้แก่ลูกค้าโดยละเอียดในการส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การให้บริการที่ดีเยี่ยม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีเยี่ยมตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าเสมอมา

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้านั้น บริษัทฯจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอย่างเต็มที่ อธิบายถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงการสาทิตการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการทำงานได้อย่างถูกต้องและละเอียดที่สุด

นอกจากนี้ การให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบระบบการทำงานตามกำหนดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งไป จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทฯยังมีการจัดเตรียมและเก็บอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้การดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ชนิดต่างๆ(ในกรณีที่จำเป็น) เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ยังได้เตรียมทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญ คอยตอบคำถามทุกข้อและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น