Showing the single result

Show sidebar

ระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย Linear DVS 1200

13,900฿
ระบบสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย Linear DVS 1200 ประกอบด้วยชุดควบคุมและแป้นกดรหัสแบบเต็มรูปแบบการใช้งาน (full function) แบ่งการทำงานออกเป็น 6 ลักษณะ และสามารถควบคุมการทำงานด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว พร้อมรหัสควบคุม 8 ชุด และการป้องกันการเกิด False Alarm ตามมาตรฐานของสมาคุมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (SIA) การติดตั้งสามารถทำได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ตรวจจับแบบ Quick Learn ด้วยการกำหนดให้อุปกรณ์ตรวจจับแต่ละตัวทำการเชื่อมต่อกับชุดควบคุมด้วยตัวเอง พร้อมด้วยการตั้งค่าการทำงานเบื้องต้นจากผู้ผลิตโดยตรง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลายชนิด ตามความต้องการของการใช้งานด้านความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีให้เลือกทั้ง ชุดตรวจจับการบุกรุกประตู/หน้าต่าง (door/window sensor), อุปกรณ์ตรวจจับควัน, อุปกรณ์ส่งสัญญาณความช่วยเหลือแบบพกพา ทั้งแบบขนาดพกพาทั่วไป แบบติดข้อมือ และแบบพวงกุญแจ ใน 1 ชุดประกอบด้วย : 1 x Linear DVS1200 2 x Motion Detect Sensor Features :
 • ครอบคลุมพื้นที่ 12 โซน พร้อมระบบตรวจสอบความพร้อมในการทํางานอัตโนมัติ (Self Supervised)
 • รูปทรงกระทัดรัด ออกแบบอย่างสวยงาม
 • ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐาน UL
 • พร้อมสําหรับการติดตั้งในทุกลักษณะ ไม่ว่าการวางบนพื้นที่ราบ, การวางบนโต๊ะ หรอการยึดติดผนัง
 • ชุดควบคุมพร้อมแป้นกดรหัสแบบครบสมบูรณ์ (Full Function) พร้อมไฟ LED แสดงการทํางาน
 • ออกแบบเพื่อป้องกันการเกิด False Alarm ตามมาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (SIA)
 • การโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ช่วยให้การตั้งค่าในการทํางานทําได้อย่างรวดเร็วแลง่ายดาย
 • แบตเตอรี่สํารองแบบชาร์จไฟอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์เสริมพิเศษ – Voice Prompts, การสั่งงานทางโทรศัพท์, และระบบสื่อสารด้วยเสียงแบบ 2 ทาง
 • ระบบรบสั่งสัญญาณวิทยุแบบ Superheterodyne กําลังส่งสูง พร้อมด้วยเสาอากาศ 2 ชุด ตรวจสอบความพร้อมในการทํางานด้วยตัวเอง พร้อมเข้ารหัสในการสื่อสารมากกว่า 1 ล้านรหัส เพื่อป้องกันการเจาะรหัสในระหว่างการส่งสัญญาณ
 • พร้อมไปด้วยทางเลือกในการติดตั้ง – ตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจจับแบบ Quick Learn จนถึงการตั้งโปรแกรมผ่านซอฟแวร์
 • อุปกรณ์ตรวจจับครบทุกรูปแบบสําหรับทุกความต้องการด้านความปลอดภัย ขนาดกระทัดรัด ประหยัดกระแสไฟฟ้า พร้อมระบบตรวจสอบการทํางานด้วยตัวเอง แจ้งเตือนทันทีที่เกิดการผิดปกติและเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • โปรแกรมการใช้งานเบื้องต้นได้รับการตั้งค่าจากผู้ผลิต ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนยุ่งยาก
 • โปรแกรมการป้องกันการเกิด False Alarm หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเปิดปิดระบบด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว, ระบบสื่อสารด้วยเสียง 2 ทางเพื่อตรวจสอบการเกิดการแจ้งเตือน (อุปกรณ์เสริม), สัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและสัญญาณไฟ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน, การเข้ารหัสในการส่งสัญญาณด้วยรหัสมากกว่า 1 ล้านชุด เพื่อป้องกันการส่งรหัสในลักษณะใกล้เคียงกัน, ปุ่มแจ้งการเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) และ เหตุเพลิงไหม้ (Fire) โดยที่ต้องกด่มค้างไว้นานกว่า3 วินาที